Coördinator Duurzame Mobiliteit voor U15 in het gebied rondom Utrecht Centraal

Aletta aan het woord over MaaS


Aletta Koster zet zich namens U15 ook actief in op het gebied van MaaS. Als MaaS-pionier heeft Aletta veel kennis over de mogelijkheden van MaaS en is zij op de hoogte van alles wat er speelt in binnen- en buitenland. Het doel van Aletta en U15 met MaaS? Zoveel mogelijk organisaties MaaS-ready krijgen!


Waarom word jij enthousiast van MaaS?

"Ik vind pionieren heel leuk. Een van de redenen waarom ik MaaS interessant vind. Het is nieuw, het is de toekomst. Sommige mensen houden niet van de onduidelijkheid die daarbij komt kijken. Ik krijg daar juist energie van. ”


De markt zit er bovenop

“De MaaS-ontwikkeling is een goede, maar we moeten het niet gewoon laten gebeuren en denken dat dat genoeg is. Als we dat doen, komt er een ontwikkeling vanuit de markt, die niet gecoördineerd wordt. Het negatieve effect daarvan is dat de markt zijn gang gaat en er alleen maar meer mobiliteit komt. De verandering in mobiliteit is voor bijvoorbeeld verhuurmaatschappijen een mooie kans om meer auto’s te verhuren.

Dus als je de markt niet koppelt aan doelen van de gemeente en overheid kan het een averechts effect hebben.”


Slimme keuzes maken

“Ik hou me voor mijn werk al langer bezig met duurzame mobiliteit. Vanuit mijn werk moet ik super mobiel zijn en wil ik keuze hebben in mobiliteit. Ik merk dat mijn werkgever steeds slimmere keuzes maakt. Maar veel bedrijven hebben nu nog oude mobiliteitsregelingen, waarbij leaseauto’s vaak de standaard zijn. Het is aan de overheid om te reguleren dat alle reizen in Nederland voor iedereen toegankelijk zijn. Voorwaarde is dan wel dat verschillende informatieplatforms met elkaar communiceren. Dus alle info op één platform aanbieden.”


Wat zijn de belangrijke spelers bij MaaS?

Het is een samenwerking tussen de overheid, de markt en werkgevers. Het ministerie heeft een landelijke uitspraak gedaan waarin ze hun commitment voor MaaS tonen. Wat de overheid betreft gaat er iets wezenlijks veranderen! Nu is het aan werkgevers om hun beleid aan te passen. En vooral om inzicht te krijgen in hoe werknemers reizen. Want zonder kennis kun je niet sturen. Als die twee niet samenwerken, zal de markt blijven doen wat het wil doen: winst maken. De markt is het minste bezig met CO2.”


Zijn we vroeg bij in Nederland?

"Nou, we lopen zeker niet voor op het gebied van MaaS. In Helsinki is de basis gelegd voor MaaS en ook in landen als Duitsland, Engeland en Spanje lopen MaaS-projecten. Nu de overheid wakker is, is het zaak om samen te werken en van elkaar te leren in de verschillende pilots die lopen.”


Waarom bemoeit U15 zich hiermee?

“U15 wil een belangrijke rol spelen binnen de ontwikkeling van MaaS. Het is voor ons een extra 'instrument' voor een duurzame bereikbaarheid van Midden-Nederland. Maar het begint bij het begin. Herkennen bedrijven het mobiliteitsprobleem? Daar is U15 dagelijks mee bezig. We pakken dus onze verantwoordelijkheid door werkgevers MaaS-ready te krijgen. Mooi streven toch?”


LinkedIn Aletta Koster