MaaS-pilots: Zo pakt Nederland het aan

Laat jouw werknemers het vervoermiddel kiezen dat ze op dat moment het beste uitkomt. Dat is MaaS (Mobility as a Service). Is dit dé oplossing op het gebied van duurzame mobiliteit? MaaS gaat de uitdaging aan!

Aan de slag met MaaS

De komende jaren wordt er veel geïnvesteerd in MaaS-pilots. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de regio’s trekken maar liefst 20 miljoen euro uit voor proefprojecten. Technologie en de reiziger staan centraal in zeven verschillende pilots.

De Zuidas loopt vast

In het gebied Amsterdam Zuidas zitten veel grote bedrijven. Veel van hun werknemers nemen dagelijks de auto naar het werk. Het gevolg: drukte op de snelwegen en overvolle treinen, bussen en trams. Een groep werkgevers werkt samen. Duurzaamheid, medewerkerstevredenheid, bereikbaarheid en flexibiliteit zijn de belangrijkste doelstellingen. MaaS op de Zuidas bundelt vervoermiddelen en maakt het aanbod toegankelijk.

(Niet) met de auto naar Rotterdam - The Hague Airport

Maar liefst 78% van de bezoekers van Rotterdam – The Hague Airport komt met de eigen auto. Genoeg reden voor het vliegveld om flink te experimenteren met nieuwe mobiliteitsoplossingen. Daar kan MaaS bij helpen! Kijk hier maar hoe. Het doel van de pilot is het toegankelijk maken van de luchthaven door verbeteringen door te voeren op duurzame, multimodale en sociale wijze.

File in en om Leidsche Rijn

Casper Stelling vertelde tijdens het U15-café over een pilot in de buurt: Leidsche Rijn. Het autogebruik in Leidsche Rijn is hoog. Vooral onder de groep eerste inwoners. De komende periode staat in het teken van onderzoek. Zijn er voldoende aantrekkelijke vervoersalternatieven? Staan inwoners open voor MaaS-alternatieven? Hoe kan MaaS bijdragen aan een verandering in het mobiliteitsgedrag? De pilot richt zich in eerste instantie op inwoners die relatief kort in Leidsche Rijn wonen. Het sterk verbeterde OV-netwerk is voor hen bijvoorbeeld een interessant alternatief.

Aan U15-leden de vraag: Wonen er werknemers van jou in Leidsche Rijn? Enthousiasmeer ze over de pilot!

MaaS gaat voor goud

Dit is het moment dat werkgevers moeten samenwerken en de krachten bundelen. Zoek ook de samenwerking op en ga aan de slag met duurzame mobiliteit! Lees hier het artikel over het ontstaan en de mogelijkheden van MaaS. Want wat U15 betreft is MaaS de toekomst!