CO2-footprintanalyse

hoe werkt het?

Als het gaat om duurzame mobiliteit kom je al snel uit bij CO2-reductie en de impact die je als organisatie op je omgeving hebt. Hoe meet je dat? Met de gratis CO2-footprintmeting voor U15-leden.

De CO2-footprint

Eigenlijk is de CO2-footprintmeting niets meer dan een optelsom van alle uitstoot van je organisatie. Van het stroom- en gasverbruik in je gebouw tot de gereden woon-werkkilometers, dieselliters en het eventuele zakelijke vliegverkeer van en naar je organisatie. Deze optelsom vormt jouw footprint.


Footprint reduceren

Je hebt je mobiliteit en CO2-uitstoot inzichtelijk. Hoe verder? Hier begint het pas echt: het advies op maat. Onze adviseurs kijken eerst naar je doelen, voordat ze oplossingen adviseren. Waar wil je naartoe? Wat heb je daar al voor gedaan? Maar ook: zijn er mogelijke weerstanden in de organisatie? Want het slagen van maatregelen hangt direct samen met het draagvlak binnen de organisatie. Hoe groter, hoe beter natuurlijk. Goede communicatie kan hier een groot verschil maken.

Projectleider CO2-footprint Menno Bloem:

“Voordat ik met leden naar maatregelen kijk om hun footprint te reduceren, vraag ik waarom ze dit überhaupt willen. Wat is hun ‘why’ en welke doelstelling koppelen ze daaraan? Is dat scherp? Pas dan krijg je draagvlak in je organisatie.”

Samen zoeken we naar de oplossingen die passen bij jouw doelstellingen. En die hoeven echt niet moeilijk te zijn.


Menno Bloem:

"Een simpele eerste stap in spitsvermijding is fietsen. Niet met de auto naar het werk, maar met de fiets. Hoe je dat voor elkaar krijgt? Start met een fietsplan. En dat hoeft je als werkgever echt geen geld te kosten door alle subsidies en aftrekposten. Sterker nog: het bespaart kosten. Medewerkers worden vitaler en melden zich veel minder ziek."


De toekomst van de footprintmeting

Het reduceren van uitstoot is een internationaal thema. Met als gevolg dat wereldwijd organisaties betalen voor hun CO2-vervuiling. Ook Nederland gaat een CO2-belasting heffen. Maar hoe weten organisaties over hoeveel uitstoot ze moeten betalen? Door het te meten. De footprintmeting en bijbehorende oplossingen worden daarom belangrijker dan ooit. Want wie minder uitstoot, betaalt natuurlijk ook minder.