De resultaten

inzicht in uitstoot


Meten is weten. Want alleen met inzicht in je uitstoot kun je in je organisatie zaken veranderen en de juiste maatregelen treffen. Daarom meten leden van U15 hun uitstoot met de gratis CO2-footprintmeting. Exact 75 leden deden in 2017 mee. Meer resultaten over de meting van vorig jaar lees je hieronder.

Totaal aantal metingen:

Uitstoot CO2 totaal 2017

354.747 ton CO2

Dit betekent dus...

In 2017 stootten de 75 leden met 71.611 FTE ruim 354.747 ton CO2 uit. Zoals je kunt zien is daarvan meer dan de helft afkomstig van mobiliteit, maar liefst 55,8%.

Uitstoot CO2 uit mobiliteit 2017

Totaal 198.033 ton

2,77 ton per FTE

Conclusie: -3%

Ondanks dat de mobilteit meegroeide en de files in Utrecht zelfs met 20% zijn toegenomen, wisten de U15-leden de uitstoot als gevolg van mobiliteit te reduceren van 2.85 ton in 2016 naar 2.77 ton in 2017. Dat is een daling van 3% per FTE! Dat is een mooie prestatie!